vrijdag 27 maart 2020

De strijd


De strijd is weer los gebroken
Een strijd die ik reeds ver van te voren had geroken
Maanden geleden voelde ik het al aankomen
Ik kreeg er zelfs visioenen over en dromen

Ik houd niet van strijden
Al ik wens is een einde aan al het lijden
Maar lijden hoort bij de 3D dualiteit
Maar is tevens een test voor onze spiritualiteit

De strijd zullen we dus moeten aangaan
We zullen moeten vechten voor ons aardse bestaan
Ook zullen we moeten leren aan de Universele wetten te voldoen
Zo niet, dan zal ons leven proeven als een zure citroen

Ons hart zal geheel open moeten gaan
Anders kunnen wij niet bestaan
We zullen moeten leren onze intuïtie te vertrouwen
En zo ons leven opnieuw op te bouwen

Ik weet, het is voor vele een geheel nieuwe manier van leven
Maar alstublieft, pak die kans die ons wordt gegeven
Werk hard aan uw eigen evolutie
En laat voorgoed los al die negatieve munitie.

Peter68 27-03-2020
Deze krabbel mag NIET worden gedeeld.

Gevangen


We zitten met z’n allen gevangen
In huizen onze opgesloten
We zitten al heel lang gevangen
Gevangen in een groot web
Een web waar nu verschillende draden van zijn geknapt

Gevangen in onszelf, in maatschappelijk geneuzel en in de wereld
Zij die wakker zijn zoeken al vele jaren naar een uitweg
Niet voor zichzelf alleen, maar voor de gehele mensheid
Zij hebben al heel veel lichtwerk verzet
En nu is het tijd om dit obstakel uit de weg te ruimen

Dit obstakel gaat ons allen aan
Het is namelijk de kern van ons menselijk bestaan
Zonder dit kunnen wij niet overleven
Kunnen wij niet groeien en onszelf helemaal geven
Ik heb het over de liefde

De dienaren van het licht verspreiden het al vele eeuwen
Al werkt het duister ze vaak tegen
Ze zijn vervult en zeker van hun zegen
De liefde zal al het duister eens laten verdwijnen
En dan hoeft geen enkel mens meer weg te kwijnen

Hoewel we nu dus nog gevangen zitten
En vaak diep in onszelf moeten spitten
Is het van groot belang om onze angsten te laten varen
Alleen zo kunnen we de liefde helpen en onszelf bedaren
Open dus uw hart en laat de liefde stromen.

Peter68 © ® 27-03-2020
Deze krabbel mag NIET worden gedeeld.

woensdag 25 maart 2020

Weekly Pele Report - Astrology for the Soul 25-03-2020


Mantra for this week

I can be afraid, 
Of my feelings deep inside, 
But the more of myself I own and embrace, 
The easier it is to decide.

Very often birth is painful, messy, and a long process (getting easier when repeated). The birth of a new socio-political-economic-paradigm here on earth is proving to be just that. One thing that is for certain, we are in the beginning stages of this multi-year challenge and it is far too soon to see or predict the outcome. Mars is leading the way having just begun a new cycle with Jupiter and Pluto and next with Saturn this weekend. While we will see some new discoveries, approaches (dictates), and "solutions" to the current crisis, these will be short lived and function more as bandaids on a large, open wound. So I suggest getting mentally and emotionally prepared for this roller coaster ride as we will be on it for awhile.

 Which brings me to the mantra! Our world in general has been "yang" oriented, seeking external stimulation, excitement, and distraction that has gone unchecked (like the US economy) far beyond the natural cycles of "new, waxing, full, waning, rebirth." When natural cycles are tampered with, not allowed to "breathe," more sudden, traumatic, and extreme conditions result. Having gone "far far far out there," it is now time to "deep, deep, deep in there!" Let's embrace rather than fear that perhaps unknown territory of "Self," and venture into our own unconscious fears, needs, desires, and dreams to make the most out of these "end times," and birth a future state of bhakti as referenced into this new Moon's Sabian symbol!

To go deeper into the astrology our times with Kaypacha, subscribe to the New Paradigm Community! https://newparadigmastrology.com/subs... 

For info on the intro music: 

For info on the closing music: 


♥ 

maandag 23 maart 2020

Waar zijn wij mee bezig?


Zoals iedereen weet zitten we midden in de corona crisis. Vooral in Limburg, Noord-Brabant, Noord en Zuid-Holland heeft Corona flink om zich heen gegrepen met Noord-Brabant als absolute top. Er zijn verspreid over het land ook wel wat kleine brandhaardjes maar niet zoals in de bovengenoemde provincies. Wat ik me overigens opviel “omdat ook Noord-Italië en Spanje zwaar zijn getroffen” is dat het virus vooral “vroegere” katholieke plekken aan doet. Dit gaat dan weer niet op in China waar ze vooral communistisch zijn en niets moeten hebben van het katholicisme. Maar het zijn wel twee systemen die de mensheid hebben onderdrukt en misbruikt. Tot zover mijn hersenspinsels.

Door het corona virus is er veel angst bij mensen ontstaan. Voor veel mensen staat de wereld op zijn kop. Veel dingen mogen of kunnen niet meer. Veel is afgelast en een heerlijke vakantie komende zomer in het buitenland kan men ook vergeten. Dat doet pijn bij vele en dat begrijp ik wel maar het werd hoogtijd dat we eens even gas gingen terugnemen. We hebben er de afgelopen decennia lustig oplos geleefd. Het was file op de weg en file in de lucht. En ik zeg niet dat het goed is dat deze ziekte er nu is en dat er mensen overlijden, ik zeg dat het goed is dat er nu eens krachtig op de rem wordt getrapt zodat we ons eens goed kunnen bezinnen. De aarde is net als wij mensen een levend organisme wat dus ook net als wij mensen een limiet heeft. En die limiet is dus bereikt.

Hoewel er op tv nu vooral wordt gefocust op angst zie ik dus ook de positieve kanten van dit hele gebeuren. Het water in de kanalen van Venetië is ineens kraak helder en er zwemmen dolfijnen, de lucht die wij dagelijks inademen is veel schoner omdat er veel minder auto’s rijden en vliegtuigen boven ons vliegen. Op een YouTube filmpje zag is dat de aarde veel groener aan het worden is doordat er veel minder menselijke activiteiten zijn dan gewoon. Dat geeft dan toch te denken lijkt mij. Of zijn we allemaal zo egoïstisch dat we denken, als dit voorbij is gaan we weer verder met de business as usual? Rijden we straks weer alleen verder in onze veel te grote auto’s, vliegen we weer naar de meest prachtige oorden om onze vrienden te imponeren op Facebook en Instagram en kopen we weer allerlei nutteloze producten online en in winkels om het gat in ons hart te vullen.

En nu ik het toch over facebook heb, wat is er in hemelsnaam gebeurd met al die lichtwerkers, dienaren van het licht of hoe jullie je ook allemaal noemen? Voor het corona virus kwam ik allemaal prachtige plaatjes tegen met inspirerende teksten en liefdevolle foto’s. En nu, de ene na de andere complot theorie. De Amerikanen hebben het gedaan, de Chinezen hebben het gedaan, de Cabal heeft het gedaan, het ligt aan 5G, het ligt aan de verandering van het klimaat en een iemand opperde zelfs dat aliens het hadden gedaan om te zien wat ervoor nodig was om ons uit te roeien. Om eerlijk te zijn, het zal mij aan mijn reet roesten wie wat wel of niet heeft gedaan, het belangrijkste vind ik hoe we hier op een goede manier uit kunnen komen zonder al teveel doden. Wat ik ook belangrijk vind is dat we er iets van leren. Dat we niet alleen kijken naar de negatieve kanten van al dit gedoe maar ook het positieve ervan leren te zien.

De mensheid denkt vaak dat ze god “als in de bijbel” zelf zijn maar dat zijn wij dus niet. Wij zijn bewoners van deze prachtige planeet aarde en dienen ook op een verantwoordelijke manier om te gaan met deze planeet. Wij zijn zielen op deze planeet die zichzelf willen ontplooien en willen leren, anders waren wij niet hier geweest. Wij zijn dus te gast op deze planeet en als je een beetje een opvoeding hebt genoten dan weet je dat je je ook zo dient te gedragen. Dan moet je er geen puinhoop van maken en jezelf alles maar toe eigenen en denken, na mij de zondvloed. En al die mensen die zich normaal bezighouden met spiritualiteit en proberen te leven volgens bepaalde filosofieën, stop alsjeblieft met al die onzinnige complot theorieën, geef er geen aandacht aan “dat waar je energie aan geeft wordt groter”. De waarheid zal uiteindelijk toch wel aan het licht gaan komen.

Laat ons focussen op het positieve, op het einde aan deze pandemie, op de liefde voor onszelf en elkaar, op verandering en vernieuwing, op het welzijn van hen die wij zo liefhebben, op een verhoging van onze vibratie als gehele mensheid, opdat wij met hernieuwde krachten kunnen gaan werken aan een nieuwe aarde waar geweld, oorlog, honger, hebzucht, sociale uitsluiting en mensenhandel tot het verleden behoren.

Namasté. 🙏🏻

Peter68 © ® 23-03-2020

woensdag 18 maart 2020

Weekly Pele Report - Astrology for the Soul 18-03-2020


Mantra for this Week

When I live today like there is no tomorrow, 
I give thanks for the love I have shared with the other.

Whew! Well, I went off on so much other stuff that I didn't even talk about the Equinox! Yup! Sun goes into Aries on Thursday and we have a new Moon conjunct Chiron, Black Moon Lilith, and square the nodes! As I did mention.... this is the week from way down under, intense, scary, and a time to be extremely mindful. We may see fights about more than toilet paper friends! This new Moon sets the tone for the coming which may well be one of panic, fear, and helplessness/hopelessness. The healing of the wounded warrior begins with recognizing our vulnerability and listening into it. Give it a shot.

 For more astrology and Kyoga with Kaypacha visit: 
(and sign-up for my newsletter!) 

For info on the intro music:  

For info on the closing music: 

 Check out a whole bunch of links for info regarding these times under the Free! 
tab on my website!  

Check out Dr. Cowan's video!  


♥ 

Een wereldwijde discussie


Sinds de uitbraak van het coronavirus in december is er veel gezegd en geschreven over dit virus. Ook zijn er tal van video’s gemaakt door mensen en op o.a. YouTube geplaatst. Wat precies waar en niet waar is weet niemand denk ik. Wat wel duidelijk is, is dat dit virus geen natuurlijk virus is maar een door mensen gecreëerd virus. En daar wil ik het dan nu eens over hebben. In de naam van vooruitgang en de economie wordt er door mensen heel veel gemaakt. Soms heel nuttig maar soms ook levensgevaarlijk zoals we nu weer ondervinden met het coronavirus. Ik zeg expres weer, omdat we in het verleden al vaker dingen hadden die vanuit het niets opdoken zoals aids. Dat was ook een door mensen gecreëerd virus dat vele slachtoffers heeft geëist.

Daarom, zou het niet eens goed zijn om als wereld gemeenschap een discussie te hebben over het nut en de noodzaak van dit soort virussen? Het mag voor wetenschappers allemaal heel leuk zijn om te knutselen met allerlei virussen, maar het moet wel nuttig zijn en geen gevaar opleveren voor de mensheid. Ik heb de afgelopen twee weken headlines gezien waarbij werd gezegd dat 70 tot 90% van de mensen uitgeroeid kan worden door het coronavirus. Dat is 5 tot 6,5 miljard mensen die dan zouden overlijden. Er zouden dan nog maar zo’n 8 miljoen mensen overblijven. Dan spreek je over een genocide die dan plaatsvindt.

En ik weet ook dat er allerlei complot theorieën zijn waarbij wordt gezegd dat dit allemaal zo is geplant door de Deep State, de Bilderberg conference, de Rothschild’s, de Clintons, Bill Gates of een andere duistere groeperingen/clubjes. Sommige stukken zijn heel aannemelijk maar om eerlijk te zijn, ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik weet niet meer wat ik moet geloven en dus vertrouw ik maar op mijn eigen intuïtie. Iedereen heeft zijn eigen verhaal/waarheid en wat ik geloof is niet echt van belang. Wat wel van belang is dat we als wereld gemeenschap eens een stevig gesprek gaan hebben over virussen.

Na wereldoorlog I, “een oorlog voor wie dat niet weet die bol stond van chemische wapens” zijn er door de toenmalige grootmachten allerlei verdragen opgesteld om een nieuwe biologische oorlog te voorkomen. Ik wil niet zeggen dat we nu weer in een biologische “derde” wereldoorlog zitten maar de gedachten spookt wel eens door mijn hoofd. Zeker ook omdat ik weet hoe hardleers de mensheid is. Keer op keer worden er dezelfde fouten gemaakt, soms onbewust maar vaak ook heel bewust. Daarom VN, roep een videoconferentie samen waaraan alle landen van de wereld “wel of geen lid van de VN” deel kunnen nemen. Het menselijk leven op deze planeet is in gevaar en ik een heel veel andere wereldburgers verwachten actie van onze regeringen en de VN.

Peter Barkum © ® 18-03-2020

dinsdag 17 maart 2020

Astrologische verschuivingen II


In deze tijd van coronavirus en instortende economieën leek het mij goed om het allemaal eens van een astrologische kant te gaan bekijken. Ik wil even van te voren vermelden dat ik GEEN astroloog ben en slechts de basiskennis van astrologie machtig ben.

Er is al enkele maanden een grote party gaande in het sterrenbeeld Steenbok. In Steenbok staan op het moment van schrijven Saturnus, Pluto, Jupiter, Mars en de Maan. Maar we zagen de afgelopen maanden ook al Venus, Mercurius en de Zon voorbijkomen in Steenbok. Op dit moment staan alle planeten direct dus dat maakt het wat gemakkelijker.

De komende dagen/weken gaat er het een en ander gebeuren in het sterrenbeeld Steenbok. De planeet Mars “god van de oorlog” gaat de conjunctie aan met eerst Jupiter “planeet van het geluk en het uitvergroten”, daarna Pluto “planeet van de confrontatie” en aan het einde van deze maand komen Mars en Saturnus “planeet van structuur” elkaar tegen in de begin graden van het sterrenbeeld Waterman. De conjunctie Mars Jupiter is aankomende vrijdag rond 12:30 uur. Beiden planeten maken dan een trine naar Venus die in het sterrenbeeld Stier staat. Een trine wil zeggen dat planeten elkaar ondersteunen en dus de werking van elkaar verzachten. Mars, Jupiter en Pluto maken op dat moment ook een sextiel naar de Zon die dan het sterrenbeeld Ram in gaat. Een sextiel betekend net als bij de trine ondersteuning maar zijn meer sturend in de energieën.

Dan door naar de conjunctie tussen Pluto en Mars die zal plaatsvinden op maandagochtend 23-03 om 6 uur. Dit vind ik een hele bijzondere conjunctie omdat het om twee planeten gaat die onrust in zich hebben. Mars de god van de oorlog en Pluto de planeet van de confrontatie. Deze twee planeten komen elkaar bijna jaarlijks tegen maar dit jaar is er een sextiel naar Cheiron die in Ram staat. Ram is weer de thuisbasis van Mars. Cheiron is de gewonde heler. (voor wie wil weten wie Cheiron was, kijk even in de Griekse mythologie). Ik denk dat het een hele interessante maar ook moeilijke dag gaat worden voor veel mensen. Ik zal uitleggen waarom ik dit denk. Veel mensen zijn nog met zichzelf in oorlog (Mars), zij zullen met zichzelf geconfronteerd gaan worden (Pluto) en er zal heel veel geheeld moeten worden (Cheiron) waarbij ze de hulp zullen krijgen van Venus (de planeet van de Liefde) in Stier die met Mars en Pluto in een trine staat.

Dan op 31-03 is er om 9 uur in de ochtend de conjunctie op 0 graden tussen Mars en Saturnus in Waterman. Ook weer bijzonder. Mars wil alles overhoop gooien en Saturnus wil juist structuur aanbrengen. En dan het voor mij bijzondere is dat beide planten een square maken naar Uranus in Stier. Een square tussen planeten betekend dat er spanning is, spanning die tot een explosie kan leiden. De planeet Uranus staat voor vrijheid, gelijkheid, broederschap en voor verrassingen. Saturnus gaat het die dag dus heel moeilijk krijgen al krijgt die hulp van Venus (trine) en Cheiron (sextiel).

En als laatste die ik wilde bespreken is de conjunctie tussen Jupiter en Pluto in Steenbok op 05-04 om 03:00 uur. Wederom is er een trine met Venus die nu is doorgeschoven naar het sterrenbeeld Tweelingen. Maar er is ook eens sextiel met Neptunus en Mercurius in Vissen en een quincunx naar de maan. Quincunx staat voor een onaangename situatie. Hoewel Jupiter de planeet van het geluk is kunnen er dus wat addertjes onder het gras zitten door deze quincunx, let en volg dus je gevoel en denk goed na voor je iets doet op deze dag.

Peter68 © ® 17-03-2020

maandag 16 maart 2020

Het virus der virussen


Het coronavirus waart rond
De economie zit helemaal aan de grond
80% van de bevolking zal besmet raken
En vele zullen daardoor hun laatste adem slaken

Deze waarheid kunnen wij helaas niet ontlopen
Zelfs niet als we onze mouwen opstropen
We zijn aan het einde van onze zogenaamde beschaving
Of is dat een leugen en is het een verslaving?

Op 21-12-2021 begint het Aquarius tijdsperk
Maak dus nu innerlijk en uiterlijk schoon schip en ga aan het werk
De mensheid heeft nog een mooie toekomst in het verschiet
Dus zie deze krabbel niet als klaaglied

Ook ik zal het virus naar alle waarschijnlijkheid gaan krijgen
En dan zal ik dus voor altijd gaan zwijgen
Ik zal de aarde dan voorgoed verlaten
We zullen dan nooit meer kunnen praten

Maar tot die tijd zal ik vechten
Zonder me aan iets of iemand te hechten
Ik heb altijd gestreden voor de liefde en het licht
Met aan mijn zijde de vier elementen en universeel inzicht

Vrijheid, gelijkheid, eerlijkheid, zelfontplooiing en vrouwenrechten,
ze staan hoog in mijn banier
Ik heb daar altijd voor gevochten als een dolle stier
In sommige debatten schoot er zelfs vuur uit mijn ogen
Ook al werd een beroep gedaan op mijn uithoudingsvermogen

Ondanks alle pijn en verdriet heb ik een mooi leven gehad
Al was het niet bepaald een warm bad
Van zekerheid was in mijn leven geen sprake
Maar de onzekerheid heeft mij ook nooit kunnen kraken

Ik volgde altijd mijn hart
Al bracht me dat soms ook veel smart
Toch bleef ik rotsvast op het Universum vertrouwen
Die heeft altijd zonder enige agenda van mij gehouden.

Peter68 © ® 16-03-2020
Deze krabbel mag NIET worden gedeeld.

Veranderingen


Wij leven in een tijd van grote veranderingen
Een tijd waarover men later vele liederen zal zingen
Het gevecht tussen het goede en het kwaad
Tussen de Universele liefde en de haat

Zovele mensen leven in verwarring, angst en vrezen
Zijn nog niet ontwaakt maar voelen wel van alles door hun hele wezen
Als blinden strompelen ze door de duisternis
Proberen te ontwijken iedere hindernis

Gevangen in systemen en door de media
Niet wetend dat ze worden geleidt door een soort van maffia
Het gat in hun hart wordt gevuld met materialistisch zaken
Men beveiligd zichzelf bang het weer kwijt te raken

O mensheid begin maar vast te zingen
Over de grote veranderingen
Vele oude dingen zullen gaan verdwijnen
Dingen die het menselijk potentieel altijd ondermijnden

In het tijdperk van Aquarius krijgen we de kans om door te groeien
Dan hoeven we het nooit meer te hebben over al die oude koeien
Kunnen we eindelijk verder gaan evolueren
En laten we ons nooit meer door duistere krachten koeioneren.

Peter68 © ® 16-03-2020
Deze krabbel mag NIET worden gedeeld.

zondag 15 maart 2020

Er broeit iets in mij


Ik denk een veel zeggende titel voor wie mij een beetje kent. Ik lees de afgelopen dagen het een en ander over o.a. het coronavirus en over verplichte vaccinatie. Dan stijgen mij de haren te bergen. Ik las dat men in Denemarken al overgaat op verplichte vaccinatie. Waartegen is me dan weer een beetje onduidelijk, aangezien er geen middel is tegen het coronavirus. Dat duurt nog minimaal 2 tot 5 jaar als de claim die Nederlandse wetenschappers hebben gedaan “dat ze weten hoe het te stoppen” klopt.

Ik ben een van die mensen die niets moet hebben van vaccinatie en vertrouwd op zijn eigen lichaam en moeder natuur. Ik moet ook niets hebben van de moderne gezondheidszorg, ik heb niet eens een huisarts. Ik heb in mijn jeugd vier keer alle kinderziektes gehad “ik woonde in een kindertehuis”, daarna de Spaanse en Russische griep en in 1990 had ik voor het laatst de gewone Hollandse huis, tuin en griep. Sindsdien ben ik niet meer ziek of verkouden geweest.

Zodra ik iets merk dat er iets mis dreigt te gaan met mijn lichaam grijp ik standaard naar natuurlijke middeltjes, waarvan ik weet dat ze goed werken en ook geen vreemde bijwerkingen hebben. Voor wie het nog niet doorhad, de moderne gezondheidszorg is een verdienmodel. Ik heb een vrouw gekend en die had 28 verschillende soorten pillen die ze dagelijks moest slikken. Er waren er slechts 5 die voor haar kwaaltjes waren, de rest was om de bewerkingen van die 5 pillen tegen te werken.

En nee, ik heb er niets op tegen dat mensen zich laten vaccineren, dat moet een ieder voor zichzelf weten, zo liberaal ben ik dan ook weer wel. Maar dwing mij niet om iets te doen wat tegen mijn gevoelens in gaat, dan heb je aan mij echt een hele verkeerde. Vrijheid “in alles” is voor mij het hoogste goed, en wie aan mijn vrijheid komt heeft een probleem of je nu een individu bent, de Staat der Nederlanden of de EU. Van mijn vrijheid heb je af te blijven. Ik ben een vrij individu en ik beslis wat er met mij gebeurd en niet een of andere overheid die ik niet eens erken.

Vaccineren is voor mij onnatuurlijk. Als mensen ziek worden heeft dat een reden. Dat wil zeggen dat er een disbalans aanwezig is in hun lichaam en meestal heeft dat een psychologisch oorzaak. Ik heb al eens gezegd dat ieder mens eigenlijk naar de psycholoog zou moeten i.p.v. naar de dokter. Maar zoveel psychologen hebben we helaas niet. Maar goed, als een mens ziek is probeert het lichaam dat te corrigeren door middel van bijvoorbeeld koorts en braken, alles giftige stoffen die in het lichaam aanwezig zijn worden dan verwijderd om zo weer tot een lichamelijke balans te kunnen komen. Maar daarmee zijn we er nog niet, psychologisch moet er ook wat hersteld worden. Dat gebeurd vaak via (ijl/angst)dromen maar ook door veel nadenken. Tenminste dat was vroeger zo, tegenwoordig ligt iedereen in bed of op de bank voor de tv en met zijn/haar mobiel in de klauwen.

Ik kan me mijn processen nog goed herinneren toen ik die kinderziektes had en de Spaanse en Russisch griep. Ik heb toen vaak op het randje van leven en dood gelopen. Ik zag me zelf ook altijd in een bed liggen en ik zag dan de koorts mij besluipen. Als ik niet bij machten was om me te verdedigen dan had de koorts het gemakkelijk maar meestal vocht ik hele gevechten met hun uit. Ik pakje dan mijn gele sprei en probeerde die over hem heen te gooien, als dat lukte besprong ik hem vouwde de sprei helemaal om hem heen. Ik zag mezelf dan naar het raam lopen en daar de sprei buiten het raam uitkloppen. Als dat was gebeurd was ik op het punt aangekomen om beter te worden. Maar dan begon ook het denkwerk. En ik had geen tv “we hadden in het kindertehuis sowieso geen tv” of mobiel om me bezig te houden, ik kon hoogstens wat uit het raam van mijn kamer kijken.

Ziek zijn is dus helemaal niet zo slecht als ons wordt aangeleerd in deze 24 uurs economie. Het zou juist heel goed zijn als mensen weer eens echt de tijd zouden nemen om ziek te zijn en zich niet laten opjagen door werk en de maatschappij. Ziek zijn is tot jezelf komen, in jezelf kijken en van jezelf leren. Mensen zoeken het altijd buiten zichzelf maar het is juist in jezelf waar je moet zijn. In jou liggen alle antwoorden die je zoekt, je moet er alleen moeite voor willen doen om bij deze antwoorden te kunnen komen.

Peter68 © ® 15-03-2020